STT Tên trường Huyện Thời gian
công nhận gần nhất
QĐ công nhận
có hiệu lực đến
Chi tiết
1 MN Họa Mi Quảng Tâm Tuy Đức 30/05/2018 30/05/2023 Xem
2 MG Hoa Lan Nghĩa Trung Gia Nghĩa 28/05/2018 28/05/2023 Xem
3 MG Họa Mi Nam Dong Cư Jút 10/01/2018 10/01/2023 Xem
4 MN Hoa H.Dương Đắk Wer Đắk R'lấp 25/12/2017 25/12/2022 Xem
5 MG Bình Minh Đắk Sắk Đắk Mil 07/12/2017 07/12/2022 Xem
6 MN Tạ Thị Kiều Nâm N’Jang Đắk Song 07/12/2017 07/12/2022 Xem
7 MN Hoa Đào Đắk Ru Đắk R'lấp 01/01/2017 01/11/2022 Xem
8 MG Eapô Eapô Cư Jút 11/11/2017 11/11/2022 Xem
9 MN Hoa Mai Đắk Sô Krông Nô 22/12/2016 22/12/2021 Xem
10 MN Nguyễn Thị Minh Khai Đắk R’ Tik Tuy Đức 30/12/2015 30/12/2020 Xem
11 MN Hoa Pơ Lang Đắk Buk So Tuy Đức 18/11/2015 18/11/2020 Xem
12 MN Hoa Lan Quảng Trực Tuy Đức 11/05/2015 11/05/2020 Xem
13 MN Hoa Hồng Quảng Khê Đắk Glong 09/01/2015 09/01/2020 Xem
14 MN Sao Mai Tân Thành Krông Nô 29/12/2014 29/12/2019 Xem
15 MN Vàng Anh Nam Xuân Krông Nô 07/03/2014 07/03/2019 Xem
16 MN Anh Đào Đắk Mâm Krông Nô 07/03/2014 07/03/2019 Xem
17 MN Hoa Hồng Kiến Đức Đắk R'lấp 08/01/2014 08/01/2019 Xem
18 MN Hoa PV P. Nghĩa Tân Gia Nghĩa 03/12/2013 03/12/2018 Xem
19 MN Sơn Ca Nam Đà Krông Nô 25/02/2013 25/02/2018 Xem
20 MN Hoa Hồng TT Đắk Mil Đắk Mil 06/06/2012 06/06/2017 Xem
21 MG EaTling TT Eatling Cư Jút 09/06/2009 09/06/2014 Xem
22 MN Hoạ Mi MN Hoạ Mi Krông Nô 09/06/2008 09/06/2013 Xem
23 MN Hướng Dương TT Đắk Mil Đắk Mil 01/04/2008 16/05/2013 Xem
24 THPT Trường Chinh Đắk R'lấp 15/08/2017 15/08/2022 Xem
Trang 1 / 512345»