MN Hoa Hồng

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường MN Hoa Hồng
Quảng Khê
Huyện Đắk Glong
Cấp học Mầm non
Thời gian công nhận gần nhất 09/01/2015
QĐ công nhận có hiệu lực đến 09/01/2020
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
50/QĐ-UBND