MN Hoa Hồng

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường MN Hoa Hồng
Kiến Đức
Huyện Đắk R'lấp
Cấp học Mầm non
Thời gian công nhận gần nhất 08/01/2014
QĐ công nhận có hiệu lực đến 08/01/2019
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
54/QĐ-UBND