MG Hoa Lan

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường MG Hoa Lan
Nghĩa Trung
Huyện Gia Nghĩa
Cấp học Mầm non
Thời gian công nhận gần nhất 28/05/2018
QĐ công nhận có hiệu lực đến 28/05/2023
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
801/QĐ-UBND