MN Vàng Anh

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường MN Vàng Anh
Nam Xuân
Huyện Krông Nô
Cấp học Mầm non
Thời gian công nhận gần nhất 07/03/2014
QĐ công nhận có hiệu lực đến 07/03/2019
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
341/QĐ-UBND