MN Hoa Hồng

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường MN Hoa Hồng
TT Đắk Mil
Huyện Đắk Mil
Cấp học Mầm non
Thời gian công nhận gần nhất 06/06/2012
QĐ công nhận có hiệu lực đến 06/06/2017
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
693/QĐ-UBND