MN Nguyễn Thị Minh Khai

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường MN Nguyễn Thị Minh Khai
Đắk R’ Tik
Huyện Tuy Đức
Cấp học Mầm non
Thời gian công nhận gần nhất 30/12/2015
QĐ công nhận có hiệu lực đến 30/12/2020
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
2148/QĐ-UBND