MN Tạ Thị Kiều

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường MN Tạ Thị Kiều
Nâm N’Jang
Huyện Đắk Song
Cấp học Mầm non
Thời gian công nhận gần nhất 07/12/2017
QĐ công nhận có hiệu lực đến 07/12/2022
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
1931/QĐ-UBND