STT Tên trường Huyện Thời gian
công nhận gần nhất
QĐ công nhận
có hiệu lực đến
Công nhận lại năm Công nhận mới năm Mực độ đạt chuẩn Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
1 Tiểu học Nơ Trang Lơng Quảng Sơn Đắk Glong 22/12/2016 22/12/2021 2016 MĐ1
2 MN Hoa Hồng Quảng Khê Đắk Glong 09/01/2015 09/01/2020 MĐ1 50/QĐ-UBND