MN Hoa PV

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường MN Hoa PV
P. Nghĩa Tân
Huyện Gia Nghĩa
Cấp học Mầm non
Thời gian công nhận gần nhất 03/12/2013
QĐ công nhận có hiệu lực đến 03/12/2018
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
2045/QĐ-UBND