MN Sơn Ca

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường MN Sơn Ca
Nam Đà
Huyện Krông Nô
Cấp học Mầm non
Thời gian công nhận gần nhất 25/02/2013
QĐ công nhận có hiệu lực đến 25/02/2018
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
281/QĐ-UBND