MG Bình Minh

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường MG Bình Minh
Đắk Sắk
Huyện Đắk Mil
Cấp học Mầm non
Thời gian công nhận gần nhất 07/12/2017
QĐ công nhận có hiệu lực đến 07/12/2022
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
1930/QĐ-UBND