STT Tên trường Huyện Thời gian
công nhận gần nhất
QĐ công nhận
có hiệu lực đến
Công nhận lại năm Công nhận mới năm Mực độ đạt chuẩn Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
1 MN Tạ Thị Kiều Nâm N’Jang Đắk Song 07/12/2017 07/12/2022 MĐ1 1931/QĐ-UBND
2 Tiểu học Lê Đình Chinh Nâm N' Jang Đắk Song 01/09/2014 01/09/2019 MĐ1
3 Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm Nam Bình Đắk Song 01/09/2014 01/09/2019 MĐ1
4 Tiểu học Chu Văn An Đức An Đắk Song 30/11/2017 30/11/2022 2017 MĐ1