MN Sao Mai

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường MN Sao Mai
Tân Thành
Huyện Krông Nô
Cấp học Mầm non
Thời gian công nhận gần nhất 29/12/2014
QĐ công nhận có hiệu lực đến 29/12/2019
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
1996/QĐ-UBND