MN Hoạ Mi

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường MN Hoạ Mi
MN Hoạ Mi
Huyện Krông Nô
Cấp học Mầm non
Thời gian công nhận gần nhất 09/06/2008
QĐ công nhận có hiệu lực đến 09/06/2013
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn MĐ2
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
861/QĐ-UBND