STT Tên trường Huyện Thời gian
công nhận gần nhất
QĐ công nhận
có hiệu lực đến
Công nhận lại năm Công nhận mới năm Mực độ đạt chuẩn Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
1 THCS Võ Thị Sáu Krnong Cư Jút 16/11/2018 30/11/2018 2018 2020 MD4 Test trường chuẩn