MN Hoa Đào

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường MN Hoa Đào
Đắk Ru
Huyện Đắk R'lấp
Cấp học Mầm non
Thời gian công nhận gần nhất 01/01/2017
QĐ công nhận có hiệu lực đến 01/11/2022
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
50/QĐ-UBND