MN Hướng Dương

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường MN Hướng Dương
TT Đắk Mil
Huyện Đắk Mil
Cấp học Mầm non
Thời gian công nhận gần nhất 01/04/2008
QĐ công nhận có hiệu lực đến 16/05/2013
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
456/QĐ-UBND