MN Hoa H.Dương

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường MN Hoa H.Dương
Đắk Wer
Huyện Đắk R'lấp
Cấp học Mầm non
Thời gian công nhận gần nhất 25/12/2017
QĐ công nhận có hiệu lực đến 25/12/2022
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
2025/QĐ-UBND