Tiểu học Trần Văn Ơn

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Tiểu học Trần Văn Ơn
Đức Mạnh
Huyện Đắk Mil
Cấp học Tiểu học
Thời gian công nhận gần nhất 28/02/2013
QĐ công nhận có hiệu lực đến 28/02/2018
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)