THCS Phan Chu Trinh

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường THCS Phan Chu Trinh
Huyện Đắk Mil
Cấp học Trung học cơ sở
Thời gian công nhận gần nhất 08/04/2014
QĐ công nhận có hiệu lực đến 08/04/2019
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2014
Mức độ đạt chuẩn
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
515/QĐ-UBND