PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil
Huyện Đắk Mil
Cấp học Trung học phổ thông
Thời gian công nhận gần nhất 30/11/2015
QĐ công nhận có hiệu lực đến 20/11/2020
Công nhận lại năm 2015
Công nhận mới năm 2010
Mức độ đạt chuẩn
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
292/QĐ-UBND