THPT Trần Hưng Đạo

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường THPT Trần Hưng Đạo
Huyện Đắk Mil
Cấp học Trung học phổ thông
Thời gian công nhận gần nhất 30/06/2015
QĐ công nhận có hiệu lực đến 30/06/2020
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2015
Mức độ đạt chuẩn
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
948/QĐ-UBND