Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân
Thuận An
Huyện Đắk Mil
Cấp học Tiểu học
Thời gian công nhận gần nhất 11/02/2018
QĐ công nhận có hiệu lực đến 11/02/2023
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2018
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)