Tiểu học Bùi Thị Xuân

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Tiểu học Bùi Thị Xuân
Đức Minh
Huyện Đắk Mil
Cấp học Tiểu học
Thời gian công nhận gần nhất 04/01/2016
QĐ công nhận có hiệu lực đến 04/01/2021
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)