Mần non Hoa Bưởi

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Mần non Hoa Bưởi
Nghĩa Thành
Huyện Gia Nghĩa
Cấp học Mầm non
Thời gian công nhận gần nhất 05/11/2013
QĐ công nhận có hiệu lực đến 05/11/2018
Công nhận lại năm 2013
Công nhận mới năm 2006
Mức độ đạt chuẩn MD1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)