THPT Chu Văn An

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường THPT Chu Văn An
Huyện Gia Nghĩa
Cấp học Trung học phổ thông
Thời gian công nhận gần nhất 17/06/2015
QĐ công nhận có hiệu lực đến 17/06/2020
Công nhận lại năm 2015
Công nhận mới năm 2010
Mức độ đạt chuẩn
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
873/QĐ-UBND