Tiểu học Phan Chu Trinh

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Tiểu học Phan Chu Trinh
Nghĩa Thành
Huyện Gia Nghĩa
Cấp học Tiểu học
Thời gian công nhận gần nhất 01/09/2014
QĐ công nhận có hiệu lực đến 01/09/2019
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)