THCS Nguyễn Tất Thành

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường THCS Nguyễn Tất Thành
Huyện Gia Nghĩa
Cấp học Trung học cơ sở
Thời gian công nhận gần nhất 08/06/2016
QĐ công nhận có hiệu lực đến 08/06/2021
Công nhận lại năm 2016
Công nhận mới năm 2011
Mức độ đạt chuẩn
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
867/QĐ-UBND