Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm
TT Đăk Mâm
Huyện Krông Nô
Cấp học Tiểu học
Thời gian công nhận gần nhất 20/01/2015
QĐ công nhận có hiệu lực đến 20/01/2020
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2015
Mức độ đạt chuẩn MĐ2
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)