Tiểu học Lê Lợi

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Tiểu học Lê Lợi
Nam Xuân
Huyện Krông Nô
Cấp học Tiểu học
Thời gian công nhận gần nhất 06/01/2016
QĐ công nhận có hiệu lực đến 06/01/2021
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)