Tiểu học Lê Hồng Phong

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Tiểu học Lê Hồng Phong
Đăk Sôr
Huyện Krông Nô
Cấp học Tiểu học
Thời gian công nhận gần nhất 06/01/2015
QĐ công nhận có hiệu lực đến 06/01/2020
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2015
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)