Tiểu học Hoàng Diệu

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Tiểu học Hoàng Diệu
Nam Đà
Huyện Krông Nô
Cấp học Tiểu học
Thời gian công nhận gần nhất 05/03/2013
QĐ công nhận có hiệu lực đến 05/12/2018
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)