Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
Quảng Tâm
Huyện Tuy Đức
Cấp học Tiểu học
Thời gian công nhận gần nhất 02/10/2017
QĐ công nhận có hiệu lực đến 02/10/2022
Công nhận lại năm 2017
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)