THCS Chu Văn An

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường THCS Chu Văn An
Kiến Thành
Huyện Cư Jút
Cấp học Mầm non Trung học phổ thông
Thời gian công nhận gần nhất 15/11/2018
QĐ công nhận có hiệu lực đến 30/11/2018
Công nhận lại năm 2017
Công nhận mới năm 2019
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
QH