STT Tên trường Huyện Thời gian
công nhận gần nhất
QĐ công nhận
có hiệu lực đến
Công nhận lại năm Công nhận mới năm Mực độ đạt chuẩn Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
1 MN Hoa Mai Đắk Sô Krông Nô 22/12/2016 22/12/2021 MĐ1 2369/QĐ-UBND
2 MN Anh Đào Đắk Mâm Krông Nô 07/03/2014 07/03/2019 340/QĐ-UBND
3 Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai Đắk Drô Krông Nô 11/01/2018 11/01/2023 2018 MĐ1
Trang 2 / 2«12